۱۳۸۹ آذر ۸, دوشنبه

thank's For , Merci pour , مرسی بابت

thank's For , Merci pour , مرسی بابت

par Kourosh Garegani, dimanche 28 novembre 2010, 23:15
بابت چی؟  
بابت اینکه شاد کردی جانم به خواندنم

ببخشید بابت چی؟
بابت اینکه ، تلخی سخن ام را به گردش زبانت شیرین نمودی

  
نه !!!!! بابت چی؟
بابت اینکه ، بیا زارم را به دلنوازی خوش آمد گفتی

  
چی بابت؟
بابت اینکه ، آشنایی را به رنگین کمان دوستی آشتی دادی


بابت همهء اینها که افتخار دادید
  مرسی
  

کوروُش گ
بلژیک / بروکسل

with you , avec toi , با تو

 با تو و کنار تو بودن ،‫خوش است
‫‫

خوش است با تو بی نام و نشان بودن ،‫خوش است
‫خوش است با تو قدح پی و بادهء ک بودن ،‫خوش است

خوش است با تو ‫مست و پاتیل بودن ،‫خوش است
‫خوش است با تو سخت و آسان بودن ،‫خوش است

خوش است با تو خطر و هیجان بودن ،‫خوش است
‫‫خوش است با تو شور و شیرین بودن ،‫خوش است
‫‫‫

خوش است با تو زنبور و گل بودن ،‫خوش است
‫‫‫خوش است با تو ماه و ماهی بودن ،‫خوش است
‫‫‫

خوش است با تو ابرار و کرار بودن ،‫خوش است
‫‫‫خوش است با تو پیر و جوان بودن ،‫خوش است

خوش است با تو بحر و صحرا بودن ،‫خوش است
‫‫خوش است با تو دار و ندار بودن ،‫خوش است
‫‫‫

خوش است با تو مهر و بانی بودن ،‫خوش است
‫‫‫‫خوش است با تو بودن بود ،‫خوش است

کوروُش گ
‫بلژیک / بروکسل

۱۳۸۹ آذر ۵, جمعه

the autumn in the fall mind , l'automne de mental , پائیز خزان افکار

در یک بعداز ظهر سرد پائیزی  
در باغچهء خزان افکار بروی نیمکت تنهائی

کنار درخت زرد هیاهوی زیرسایهء فصل بی تو
سرعت وزش باد فکرم په سینه خیزی افتاد


بی درنگ مثل برگ رنگ گرفتهء شرابی
مُچاله شده ای که گوئی تازه از یخچال فریزر


درش آوردن و حس عوض شدن دما
صدای غرچ غوروچ استخوانی شکست


تنهء بی پیکرش که به گوشه ای افتاده
را به خاموشی گوش میکردم


شنیدم،  
که زم زمه کنان میگفت


شرابی بودن من از توست
زرد بودن تو از منست


قیل هستی بودن از توست
قال مستی بودن از منست


این آتیش سرد بی وقتی از ماست
پس از ماست که برماست
و از ماست که برماست
کوروُش گ
بلژیک / بروکسل

the fifth way , le Cinquième chemin , راه پنجم

می توان آموخت
....  
می بایست آموخت که
بلندترین ، بزرگترین ، کوچکترین ، کوتاهترین


و امن ترین راه دوستان
راه پیموده شده می باشد که راه مستقیم است


ولی راه پنجمی هم وجود دارد و آن پرواز است
همچون پروانه ، که پروانهء بی پروائی را به روای ماورای


آزادانه در بال و پرمی کشد و این شیوه را از استادانی چون
.......حافظ و مولانا و عطار و سعدی و فردوسی.......

.................شاملو و پروین و سهراب..................


میتوان آموخت ، که چگونه خاک برین
را به دندان و می ناب بزاق دهان


خویش را که چرخهء فلک الفلاک است
به تن و پیکر و هیکل و جسم و بدن


شعر فارسی جوهر کردنده اند که
نیروی سوخت هسته ائی شده ایست که جاودانه می ماند


می بایست آموخت .......

شما اینگونه فکر نمیکنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟کوروُش گ
بلژیک / بروکسل

۱۳۸۹ آذر ۴, پنجشنبه

Help me ,Aider moi, ‫مرا یاری کنید


آیا یاری کنندهای هست که مرا یاری کند؟
تویی عالم(دانا) به قناعت     تویی عالم (دنیا)به گدایی
نبینی کانچه میجویی خود اویی
تویی جان ُ،چنان دانی که جسمی       تویی دریا و پنداری که جویی
ملت آیینهء تست، و تو اویی   نمی دانم چو بحر بیکرانی      که چرا پیوسته در بند سبویی؟
ز بی رنگی ترا چون نیست رنگی (آهنگ)                  ز آن در آرزوی رنگ و بویی
بگرد خود برآ ای عالم(دنیای)عالم(دانا) یک بار آخر،               مراد خود هم از خود باز جویی
گر بترک خود بگویی دایم                   قائم آئی                 در آن هر چه که خواهی........
پس بدان ای پسر،
دادن او, در رحمت اوست
ندادن او, در حکمت اوست
‫گرفتن او امنیت اوست ……
‫ ‫یکی برای همه
                                                                              و
                                                                  همه برای یکی
                                                    کوروُش گ
                                                                  بروکسل/بلژیک

عید سعید غدیر خُم بر همهء بندگان مبارک باد , Congratulations for Aiyde Ghadire khom , Félcitations pour Aiyde Ghadir khom


‫آفتاب ندایم در داد هان تو ای برهنه پا
‫کجا روی ازخود بی سر و پا

گه براست روی گوی مست ملولی از پا
‫گه به چپ روی گوی پاتیل افتاده ای ز پا
‫گفتم تو نکیری یا مکیری که ایستم بداری از پا

تا ‫گفت گفتمش تویی خورشید تابان ایستاده به پا
‫تا گفت گفتمش تویی تابندهء مهتاب سلسله ها در پا
به پرسش در خم غروب گفت نیم ای رهرو تابنده پا

گفتم بدانستم که تو نی چون هور من  نیر اعظم  بود در پا
‫و تو و مه کواکب عالم صیقلی باشید به تار موی بینی او و بیدرنگ افتید زپا
‫هان این قصهء غصه ات را پرتوی کن که ولی ذوالمنم خمت را ز خُم عید سعید دارد بپا

برو این حکایت حلقهء دوار روزگارت کن که مولایم علی روح مرتضا
‫زمشق مشرق تا مشک مغرب حیدرکرار صفدر آمد در جا پا
‫و ز فرش زرین تا عرش برین سلطان و ذوالجلال آمد موی به موی و پا به پا

عید سعید غدیر خُم  بر همهء بندگان مبارک باد

کوروُش گ
‫بلژیک / بروکسل