۱۳۸۹ دی ۹, پنجشنبه

The Civilization , Une Civilisation , یک تمدن


une civilisation ou un empire comme tell ne se définit pas unique ment par ses racines même si celles-ci constituent la base . car la nation se forme en outres par accumulation ,à travers les période et l'époque et regroupement des être humain sur les différant territoire en forgeant une histoire universelles qui constituent un même destin c'est a dire transformation pour continuer a rester en vie ce qui veut dire faire la vie.
A.P.P.KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume DE Belgique
یک تمدن یا یک امپراطوری مثل تصویری که ملاحظه میکنید
تنها خوشببختانه از ریشها حتی چنانچه پایه و اساس بنیا دی می داشته این گونه تعریف نمی شود.
زیرا هرملتی به شیوه اسلوبی متشکل از جمع آوری در دورها و عصرهای متفاوت با دسته بندی
گروه های بشری بروی سرزمینهای گوناگون آب دیده میشوند تا یک تاریخ جهانی که شامل یک
سرنوشت است را بسازند و آن تغییر و تبدیل میباشد برای ادامهء بقا یا بزبان عامیانه کردن زندگی.
سفیر کلام شعر سافر بابا کوروُش گره گانی بروکسل کا پیتا ل ٪ بلژیک

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر