۱۳۸۹ آذر ۲۱, یکشنبه

The Big Bang , Le Big Bang , بیگ بنگ

par Kourosh Garegani, dimanche 12 décembre 2010, 15:58
 
 ای دوستان مُروت
وای دشمنان مُدارا  

سنگیان دل دانند کز کجا صعودم
زیرا خموش می خروشا نم

تنگیان دل دانند کز بهر چه صعودم
زیرا بنوش می جوشا نم

ننگیان قبیه فقیه دانند چگونه صعودم
زیرا به دُوش می پوشا نم
 
چنگیان زور امن خفا دانند به کدامین صعودم
زیرا به غُرش صاعقه می فروشا نم
    
جنگیان نظم نظام دانند به کی صعودم
زیرا به وزش دفع پلید می کوشا نم
  
جُنگیان و بیگ بنگیان دانند کز  ِرنگ صعودم
زیرا به رانش  ساعت مُحرم  وقت حسینی پاشا نم
        
شرنگیان و خدنگیان و شنگیان دانند کز بی حدی بی جائی
مُتحرک و مُحرک و مسافت و مبداء و منتهای صعودم
زیرا به رویش اهل بیتم و خداوند خداوندگار کاشانم
    
کورُوش گ
بلژیک ٪ بروکسل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر