۱۳۸۹ آذر ۱۴, یکشنبه

فریب آی اسیر

 Kourosh Garegani, jeudi 2 décembre 2010, 23:24
 
 در‌ گردنهء‌ احساس
 سوز کشندهء بی تویی

که مرآ در تندباد آغشتگی دلبری ات غلت میداد
چرخان و پیچ آن به لبهء یاد

 پرتگاه سیاهی مردمک چشمان ات آویزان و حیران
 با بالهای حُزن بصر دلپذیری

و تازگی نسیم  مژه گان به قطره اشکی
 آوایم دادند که ای اسیر قریبی غربا

اکسیر حَز بصر در آسمان نگاه ات فوران میزند.....
به گوارای وجود نگرکه آنست نور گاهی 

کوروُش گ
بلژیک  ا بروکسل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر