۱۳۸۹ آذر ۱۹, جمعه

Newly wed , La Mariée , عروس


‫به سپیدی قو ‫تویی صفت حور

طلوع عشق گرامی باد که‫
‫به سپیدی ابر تویی عروس خانقه هور

طلوع قلب گرامی باد که
به سپیدی صدف تویی مروارید طور‫
‫‫

طلوع تولد گرامی باد که
‫به سپیدی برف تویی الماس نور
‫‫‫

طلوع شادی گرامی باد که
‫‫به سپیدی برنج تویی برکت پور
‫‫‫‫

طلوع طراوت گرامی باد که
‫به سپیدی قند تویی شیرینی بور
‫‫‫‫

طلوع خنده گرامی باد که
به سپیدی شیر تویی غذای شعور

 ‫‫‫‫طلوع زیبایی گرامی باد که
به سپیدی‫‫ نمک تویی زندگی و شور

کوروُش گ
‫بلژیک ٪ بروکسل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر