۱۳۸۹ دی ۹, پنجشنبه

The Hero , L'Heros , یک مبارز قهرمان

D'humainement les héros de l'histoire sont des être humain qui se sont sacrifier pour des cause. autrement dit:
1) pour les autres 2) pour les relations 3) pour les ordres
4) pour les convections 5) et la loi des causalité.
naturellement en sachant que un héros il se dresse seul mais pas toute seul.
ce qui définit tous est en tous et toute(s) est en tout; et rien est seul.
dans un autres langage un pour tous et tous pour un uniquement pour rester et exprimer la vie en cause.juste ou pas juste c'est a vous de me dire.comme cette statut en cadre froidement avec les vitres dans un climat ambiantes a Shiraz Pers Polis pour montre a vous et moi que son désire est de reste par mi nous.malgré les prix incontestable qui ont payais pour un moment de silence et de paix que nous les observons ensemble.
A.P.P.KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume DE Belgique
قهرمانان درتاریخ بشریت به تمامی، انسان های وارسته ای می بودند
که زندگی خود را فداکارانه قربانی علت های مثل :
۱) برای دیگران ۲) برای روابط ۳) برای نظم ۴) برای اعتقاد ۵)
برای رشد و نمو میکردند و میدادند.
و می با یست متذکر نمود که
یک مبارز قهرمان ، به تن هائی رشد و نمو میکند نه در تنهائی .
به گونه ای که میتوان آنرا << به همه چیزدرهمه چیز یافت >>
و هیچ چیزی به تنهایی نمیتواند بماند را لمس نموده را مشاهده کرد.
بزبان دیگر <<همه برای یکی و یکی برای همه>>
فقط برای اینکه ماندگار شوند وعلت تجربه رادرزندگیش بیان کنند حیات میکنند.
درست یا نادرست این شما هستید که به بنده خواهید گفت
مثل این مجسمه دو سر اسب که هر کدام به سویی حرکت
را نمایان میکنند ولی هر جفتشان به دلایل وعلتی به جا یا بهتر بگویم درجا مانده اند.
و درهمین لحظه توسط یک کادرشیشه ای سرد در یک
آب و هوای مطلوب شیراز درتخت جمشید محافظت میشوند.
و حاکی از نمادی برای شما و بنده هستند که تنها میلشان
پس از گذشت دوره ها و عصرها ماندن در میان ما یعنی جوامع بشریست
با توجه به بهای هنگفتی که پرداخته اند برای یک لحظه صلح.
که شما و ما در این زمان بایست ایم و این لحظه سکوت و آرامش را بنگریم که در کنار هم.

سفیر کلام شعر سافر بابا کوروُش گره گانی بروکسل کا پیتا ل ٪ بلژیک

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر