۱۳۸۹ آذر ۲۲, دوشنبه

To Prayer , Le Prière , دعای نیایش

par Kourosh Garegani, lundi 13 décembre 2010, 03:04

پروردگارآ در این عُمق ظلامات شب که بیداری تو  
پیکر و پلکانم را به نوازش نیایش می دهد
از تو امداد و یاری ، کمک و همکاری
صفا و دوستی ، همدردی و شادی ، خوشبختی و سعادت
   
دیگران را در برقراری تو در دل ها
صلح و صفای تو در ذهن ها
صمیمیت و وفای تو در چشم ها
رحم و رفق تو در پا ها
 
بذل و بخشش تو در دست ها
شفاعت و شفیق تو در گوش ها
سخاوت و مهر تو در زبان ها
عشق و ودود تو در لب ها
 
حضور و حافظ تو در سینه ها
سلام و نام تو در اسم ها
زیبایی و یاد تو در خاطره ها
امید و ایمان تو در عمل ها
  
صافی و نگاه تو در دانش ها
رویایی صا لح تو در هنر ها
پند و اندرز تو در اندیشه ها
تکیه و خیمهء تو در قلب ها
 
بوسه و ناز تو در تشویق ها
عشوه و کرشمهء تو درتمرین ها
تمام و کمال تو در تصحیح ها
جمال و حُسن تو در آن ها و شما ها ، ما ها و اوها
   
که مردم دیار و شهر و کشور و دنیای زیست و هم نوع من اند را
 
به جانان سالم راستین
به جان صدق راستین
به انجام استحکام راستین
به ایجاد انتقال راستین
 
به طبیعت زیست راستین
توفیق یاری کردگاری بفرما
به لطافت اهل مروت ایاری
و به متکبری اهل مدارائی
 
که خواست و ارادهء تو باشد  
و همه و همگانی مان رستگار گردیم
  
آمین یا رب العالمین
یا ارحم الراحمین
یا رحمان و یا رحیم

کوچک شما سفیر شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک  
A.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique
     


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر