۱۳۸۹ دی ۹, پنجشنبه

TO TAKE HAERT , LE COURAGE , شجاعتتکیه بر شأنگاه بزرگان زدن شجاعت میخواهد 

ایستادگی و مبارزهء یک عابر مسلم آن
در قدم های راسخ و ارادهء اوست 

اول به خدا یا لطیف
دوم به خدا یا سمیع
سوم به خدا یا بصیر
چهارم به رسول خدا یا خاتم
پنجم به اهل بیت خدا یا قائم
 


کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر