۱۳۸۹ دی ۹, پنجشنبه

Happy New Year , Bonne Anne , میلاد دوست بدارید را تبریک میگویم


‫لطیف
‫کو ا کب
‫لطف نگاهت
درخشش پرتونور
‫به روی اقیانوس حیات
‫فرش زرینی مشعشع نموده
‫که قریب غرابا را با کوله باری
از خسته گی‫ و مشقت دعوت به نرمی
‫و لطافت ذهن و آرامش جان و آسایش تن
‫میکند وعطر دل آویز مهربانیت درخت رنگین
و‫سرسبز‫مُروت و سعادت را بمانند میوههای کاج آذین
می گرداند و دل داده و دل باخته و دل سوخته و دل پخته
‫را به سلام ودوستی وعشق و محبت وهمدردی و شادی وصفا
‫و وفا ی معشوق وعاشق به خورشت دوستت میدارم مغذی خوراک
‫میکند و میگوید
‫نیکی یکی یکی
‫و تک تک تا ن
‫به هر وهمدیگر
‫خاطرتا ن را به خوشی و دیر زیستی
‫خندان و تر و تازه و پایدار‫و مسرور میکند
‫و باورهایتان را به چهار فصل هنر سلیقه می بخشد
‫پس تو ای نگاهبان معبد عشق که عطر گُل نگاهت هوش
‫را به سینی سینه ،سال به سال مسلسل نو مبارکی میگوید من نیز
‫به توی << دوستت میدارم >>‫و خانوادهء دوست داشتنیت و بدوستارانت
‫میلاد دوست بدارید را تبریک میگویم و این نیم کاج سرسبز دوستی یمان را که
‫نیم دیگرش نزد توست طحفه بدار و بدان والاترین نعمت سلامتیست که بر تو میدارم
سفیر شاعر سافر بابا  کوروُش  گره گانی  بر و کسل  کا پیتا ل   ٪‫  بلژیک   ۰۱−  ۰۱−  ۲۰۱۱

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر