۱۳۸۹ آذر ۱۷, چهارشنبه

who am I ? , qui suis JE ? , من کیم؟

Kourosh Garegani, mercredi 8 décembre 2010, 05:10

تو ای طلوع  
فروغ عزیز
   
زیباتر از دوست داشتن  
 دوست می دارم است
     
زیرا آن یکی در گذشته و این یکی درحال است  
 و تنها در حال می باشد که محو الاحوال حول میکند
   
 و در آغوش معشوقش برقرار می یابد   
و  عشق را به سر تا پای معشوق چون گل سرخی نُقل پاشی میکند

 دیدی چگونه سفیدی جامهء ابرها را برتن دارد و شیرین عسلی است  
 و همچون خون در رگها شریان گرمایی را برمی انگیزد
     
و عصارهء عشق را که بر تن و تار و پود یار است عطر افشانی میکند  
 گویی شراب قرمزی را در تاکستان نگار به سلام و درود نذر کرده اند

 و انسان را مُحیا مکند تا در بستر ناکجا  عالمی بیآفریند  
چون منی که نمی دانم کیم؟
   
 گاهی عشقم گاهی معشوق  
 گاهی عُمقم گاهی عبور  
 نمی دانم کیم؟
   
 گاهی پروازم  گاهی پروانه  
   گاهی پیلم به ابریشم و گاهی کرم  
 نمی دانم کیم؟
      
گاهی آه ام گاهی ماه  
 گاهی ماهی ام گاهی آب  
 آری نمی دانم کیم؟
     
گاهی مستم گاهی باده  
 گاهی خاکم گاهی افلاک  
 نمی دانم کیم؟
   
گاهی منم گاهی تو  
 گاهی تُهی گاهی پُر  
 نمی دانم کیم؟  
   
گاهی کوچک ام گاهی شُکور  
 گاهی کوروُش ام گاهی بزرگ    
 نمی دانم کیم؟
            
 گاهی فروغم  گاهی غروب  
 تو میدانی من کیم؟
      
گاهی حقیر بخت ام  
 گاهی فقیر اعلا تخت ام  
 تو میدانی من کیم؟
   
گاهی عرض ام  گاهی عرش  
 تو میدانی من کیم؟
 
نه حتی تو هم  
 نمی  دانی من کیم؟
   

من کی ام
من کی ام
من کی ام
من کی ام
من کی ام

   
کورُوش گ
بلژیک ٪ بروکسل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر