۱۳۸۹ آذر ۱۳, شنبه

the simply , le simple , آسان

Kourosh Garegani, samedi 4 décembre 2010, 12:56

ندانندگان و بی خبران به هیچ نیمدانیم، میدانندم  
و دانندگان مرا ،  پیوست حقیقت تاریخ جاودانه ،میخوانندم 

 و دانشمندان مرا در مُحاسباتشان در فرمول ها
 و علائم و جداول ِسر و رُموز چُرتکه ،میپندارندم
 
 شاعران و عارفان در سروده هایشان
 به شراب مستانه و ساقی می به سرآیندنم

 و با خبران گُمنام مرا به طاعات و زاهدان پاک باخته به حمد
 و سالکان دل پخته به ثنا و صوفیان دل سوخته به سماء می ستایندم

زنده گان و  باز مانده گان  
 رفتگان و مانده گان
 آینده گان و نی آمدگان
  
مرا به رَنگ و بُوی خاک
 و عُمق عمیق اعماق آفلاک

 و شفافیت و زلالیت آب
 و روشنائی و حرارت آتش

 و ضربان و گردش هوا
 و ِرنگ و حرکت فضا لقب داده اند
   
و از چه رنجهای گنجین و مشقات مُشتاقانه
 که به سختی در فراقت و هجرت ،غریبانه و بیگانه

به فزونی سایهء تیره گی ، درخشندگی انوار کمان رنگ پرتوی را درفشانده اند
 و به افزونی فنا ، بقای کیفتی را ورزیده اند
 
 و به قطرهء تشنگی تشنه ای ،آب سیری را نوشانیده اند
 و به ذرهء گرسنگی گرسنه ای ، سیری را خورانده اند

 و به قطعه ای سکوت ،صدائی را نواخته اند

 و یاد و خاطر دیگران را به جُوهر گُوهری  نغمه و آوای
 مرا آزیین و پوشانیده اند


آنان مرا و اینان منرا  
من مرا و مر امن را

آنسان می دانند
آسان می دانند
آنسان…..


کوروُش گ  
بلژیک / بروکسل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر