۱۳۸۹ دی ۷, سه‌شنبه

The Connection , LA Connexion , وصل

par Kourosh Garegani, mardi 28 décembre 2010, 14:29
 
 هر قله ای  
چشمهء موژهء نادیده گان را به دیدن وصل میکند
   
هر سلسله کوهی
پیمودگان را به سر منزل مقصود وصل میکند
  
هر ابری
خم ابروی منتظران را به با لندگی بال پرندگان وصل میکند
  
هر قطرهء بارانی
جوی و رود و برکه و دریا و اقیانوسی را به سبک بالان ابری وصل میکند
   
هرگذرگاهی
ایست کوئی و فاصله کوچه ای و مسافت کشوری را به قدم عابری وصل میکند
   
هر ریشه ای
ارادت و اختیار و شهامت و شجاعت را به وقت و ساعت روئیدنی وصل میکند
   
هرگُلی
بهارستان و گلستان و بوستان و سروستان و نگارستانی را به بوئیدن یار وصل میکند
  
هر سلامی
جان و روح و تن و روان خشی را به درود آرام جانان وصل میکند
   

هر قریب رفته ای
نارفتگان غریب را به هم وصل میکند


کوچک شما سفیر کلام شعر سافر بابا
کوروُش گره گانی بروکسل ٪ بلژیک  
A.P.P. KourOsh Garegani
Brussels Capital
Royaume De Belgique
     


 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر